• /'tər-nə-rē/

  Thông dụng

  Tính từ

  (toán học) tam phân; tam nguyên
  a ternary numeration
  phép đếm tam phân
  ternary cubic form
  dạng cubic tam phân
  Bậc ba
  (hoá học) gồm ba yếu tố, ba

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  (adj) bậc ba, tam phân, tam nguyên

  Hóa học & vật liệu

  ba nguyên tố, tam nguyên
  bậc ba

  Toán & tin

  có ba biến số
  gồm ba chất
  ba cấu tử
  phân, bộ ba
  tam phân
  ternary adder
  bộ cộng tam phân
  ternary arithmetic
  số học tam phân
  ternary incremental representation
  biểu diễn gia số tam phân
  ternary incremental representation
  biểu diễn tăng tam phân
  ternary pulse code modulation
  sự điều biến mã xung tam phân
  ternary representation
  phép biểu diễn tam phân
  ternary set
  tập (hợp) tam phân
  ternary set
  tập hợp tam phân

  Xây dựng

  có ba thành phần
  gồm 3 chất

  Điện lạnh

  gồm ba yếu tố
  ba thành phần, ba yếu tố

  Kỹ thuật chung

  bộ ba
  có 3 biến số
  hóa trị ba
  ba lớp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X