• /¸baimi´tælik/

  Thông dụng

  Tính từ

  Lưỡng kim

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  kim loại kép

  Kỹ thuật chung

  lưỡng kim
  bimetallic contact
  công tắc lưỡng kim
  bimetallic contact
  tiếp điểm lưỡng kim
  bimetallic instrument
  khí cụ đo lưỡng kim
  bimetallic instrument
  dụng cụ đo lưỡng kim
  bimetallic strip
  băng lưỡng kim
  bimetallic strip
  dải lưỡng kim
  bimetallic strip thermometer
  nhiệt kế băng lưỡng kim
  bimetallic switch
  chuyển mạch lưỡng kim
  bimetallic switch
  công tắc lưỡng kim
  bimetallic thermometer
  nhiệt kế lưỡng kim
  bimetallic wire
  dây lưỡng kim

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X