• Điện lạnh

  mã đảo dấu luân phiên

  Kỹ thuật chung

  mã lưỡng cực
  High Density Bipolar (code) (HDB)
  mã lưỡng cực mật độ cao
  high density bipolar code of order 3
  mã lưỡng cực bậc ba mật độ cao
  high density bipolar code-HDB
  mã lưỡng cực (có) mật độ cao

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X