• (đổi hướng từ 3)
  /θri:/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ba
  three times
  ba lần
  he is three
  nó lên ba (tuổi)

  Danh từ

  Số ba ( 3)
  Con ba (súc sắc); quân ba (quân bài)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  ba (3)

  Kỹ thuật chung

  ba

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X