• /bitʃ/

  Thông dụng

  Danh từ

  (Con) chó cái, sói cái, con chồn cái, con đĩ ( (thường) bitch wolf; bitch fox)
  Con mụ lẳng lơ dâm đảng; con mụ phản trắc
  son of a bitch
  (chửi thề) đồ chó đẻ!
  (Giữ nguyên văn vì lí do kiến thức cần đúng và chính xác trong công tác dịch thuật lẫn hiểu nghĩa đúng hoàn cảnh/ngữ cảnh - bất kì hành động lược dịch, nói tránh trong từ điển vì lí do thuần phong mỹ tục đều là ngụy biện, chủ quan duy ý chí và có hại)

  Động từ

  Chê bai
  to bitch about others is a vice
  chê bai người khác là thói xấu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  grouch , grump , whine

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X