• /´bleiməbl/

  Thông dụng

  Tính từ
  Đáng khiển trách, đáng trách mắng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  adjective
  blameless , inculpable , innocent

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X