• /´bla:stə/

  Thông dụng

  Xem blast

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thiết bị phun (cát)

  Điện tử & viễn thông

  bộ tạo âm

  Kỹ thuật chung

  ngòi nổ
  dây cháy
  máy nổ

  Giải thích EN: A device used to detonate an explosive. Also, blasting machine. Giải thích VN: Thiết bị dùng để làm phát nổ thuốc nổ.

  máy nổ mìn
  phương tiện nổ mìn

  Địa chất

  thợ nổ mìn, máy nổ mìn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X