• /´bli:diη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chảy máu
  Sự trích máu
  Sự rỉ nhựa (cây)

  Tính từ

  Chảy máu

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  sự dềnh nước
  sự phùi nước

  Toán & tin

  sự loang màu

  Xây dựng

  tách nước
  bleeding capacity
  khả năng tách nước
  bleeding rate
  mức độ tách nước

  Y học

  chảy máu
  arterious bleeding
  chảy máu động mạch
  bleeding time
  thời gian chảy máu
  external bleeding
  chảy máu ngoài
  occult bleeding
  chảy máu ẩn

  Kỹ thuật chung

  phai màu
  sự rỉ nước
  sự tháo
  bleeding tire
  sự tháo hơi ruột xe
  bleeding-off
  sự tháo ra
  sự thông gió
  sự xả

  Kinh tế

  sự chảy nhựa
  sự thoát khí
  sự trích máu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X