• Cơ khí & công trình

  bích đặc
  bích tịt
  nắp bích
  nút mặt bích

  Hóa học & vật liệu

  mặt bích bít đầu ống

  Toán & tin

  mặt bích đặt

  Xây dựng

  bích bịt đầu ống

  Giải thích EN: A flange that closes the end of a pipe, producing a blind or dead end. Giải thích VN: Một mặt bích tại đầu cuối của một ống tạo nên một ống có một đầu được bịt kín.

  bích bịt kín đầu ống
  mép bích cụt

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Bích đặc, nắp bích

  Kỹ thuật chung

  bộ tiêu âm
  cái nắp
  cái nút
  mặt bịt kín

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X