• /´bɔ:diη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự lót ván, sự lát ván
  Sự đóng bìa cứng (sách)
  Sự ăn cơm tháng, sự ăn cơm trọ
  Sự lên tàu, sự đáp tàu
  (hàng hải) sự xông vào tấn công (tàu địch); sự nhảy sang tàu (để tấn công, để khám xét...)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  lớp ván bọc ngoài
  mặt đường lát ván
  sự lát ván
  sự ốp ván
  ván lát

  Giải thích EN: 1. a collection of boards, or a structure made with boards.a collection of boards, or a structure made with boards.2. the process of covering something with boards.the process of covering something with boards. Giải thích VN: 1. Tập hợp nhiều tấm ván, hay một cấu trúc làm bằng ván. 2. Quá trình che chắn một vật nào đó bằng ván.

  Địa chất

  sự lót ván, sự lát ván

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X