• /bɔ´nænzə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự phát đạt, sự thịnh vượng, sự phồn vinh; sự may mắn; vận đỏ
  (ngành mỏ) mạch mỏ phong phú
  Sản lượng cao, thu hoạch cao, năng suất cao

  Tính từ

  Thịnh vượng, phồn vinh
  Có sản lượng cao, cho thu hoạch cao, có năng suất cao
  bonanza year
  một năm thu hoạch cao, một năm được mùa

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  phần quặng giàu
  trụ khoáng

  Kinh tế

  sản lượng cao (giếng dầu ...)
  sự phát đạt
  tăng lợi nhuận
  vận may

  Địa chất

  sự tích tụ quặng giàu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X