• /mɪnt/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thực vật học) cây bạc hà
  a sprig of mint
  một nhánh bạc hà
  Kẹo bạc hà cay (cũng) peppermint
  Sở đúc tiền
  (nghĩa bóng) món lớn, kho vô tận, nguồn vô tận
  a mint of documents
  một nguồn tài liệu vô tận
  a mint of money
  một món tiền lớn
  in mint condition
  mới tinh; mới toanh

  Ngoại động từ

  Đúc (tiền)
  (nghĩa bóng) đặt ra, tạo ra
  to mint a new word
  đặt ra một từ mới

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  cây bạc hà
  đúc tiền
  mint mark
  dấu hiệu xưởng đúc tiền
  Royal Mint
  Sở đúc tiền Hoàng gia
  xưởng đúc tiền
  mint mark
  dấu hiệu xưởng đúc tiền

  Nguồn khác

  • mint : Corporateinformation

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  ancient , damaged , imperfect , old , used

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X