• /´boun¸drai/

  Thông dụng

  Tính từ

  Khô xác ra

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  khô hoàn toàn
  khô xác
  sấy bằng lò

  Kinh tế

  cấm rượu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X