• /æn´haidrəs/

  Thông dụng

  Tính từ

  (hoá học) khan
  anhydrous salt
  muối khan
  anhydrous state
  trạng thái khan

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  không nước

  Xây dựng

  không ngậm nước

  Kỹ thuật chung

  khan
  anhydrous aluminum chloride
  nhôm clorua khan
  anhydrous gypsum
  thạch cao khan
  anhydrous hydrogen fluorite
  axit flohiđric khan
  khô
  không có nước

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X