• /´bʌkrəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vải thô hồ cứng (để bọc sách...)
  Sự cứng đờ, sự cứng nhắc (thái độ)
  Vẻ mạnh bề ngoài; vẻ cứng cỏi bề ngoài

  Tính từ

  Hồ cứng (vải...)
  Cứng nhắc
  Làm ra bộ cứng cỏi

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  vải thô hộ cứng

  Kinh tế

  hồ cứng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  starchy , stilted , wooden

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X