• /´wudən/

  Thông dụng

  Tính từ

  Làm bằng gỗ
  wooden furniture
  nhà cửa bằng gỗ
  (nghĩa bóng) cứng đơ, vụng về (trong cung cách)
  a wooden smile
  một nụ cười gượng
  wooden head
  người ngu độn
  wooden spoon
  (sử học) thìa gỗ (tặng người đậu bét môn toán ở trường đại học Căm-brít)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  bằng gỗ, như gỗ

  Cơ - Điện tử

  (adj) bằng gỗ

  (adj) bằng gỗ

  Kỹ thuật chung

  bằng gỗ
  trussed wooden beam
  dầm mắt cáo bằng gỗ
  wooden house
  nhà bằng gỗ
  wooden plug
  cái nêm bằng gỗ
  wooden protection apron
  sân bảo vệ bằng gỗ
  wooden rammer
  dụng cụ đầm bằng gỗ
  wooden shingles
  tấm lợp bằng gỗ
  wooden sleeper
  tà vẹt bằng gỗ
  wooden truss
  giàn bằng gỗ
  làm bằng gỗ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X