• /bʌη/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ lóng) sự đánh lừa, sự nói dối
  Nút thùng

  Ngoại động từ

  Đậy nút (thùng)
  (từ lóng) ném (đá...)
  to bung off
  (từ lóng) vội vã chạy trốn

  Tính từ

  (từ lóng) chết, ngoẻo
  Vỡ nợ
  to go bung
  chết, vỡ nợ

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  cái then
  nút chốt lại

  Kỹ thuật chung

  cái nút
  máy ép cuộn

  Kinh tế

  đậy nút thùng
  nút thùng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X