• /'bɔiənsi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nổi; sức nổi
  Khả năng chóng phục hồi sức khoẻ
  Tinh thần hăng hái, tính sôi nổi, ; tính vui vẻ
  to lack buoyancy
  thiếu sự sôi nổi, thiếu nghị lực
  (thương nghiệp) xu thế lên giá

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  sức nổi (tàu)

  Hóa học & vật liệu

  độ nổi

  Vật lý

  lực đẩy Acsimet
  lực nổi

  Xây dựng

  tinh nổi
  tính nổi trong nước

  Điện lạnh

  sự nôie

  Kỹ thuật chung

  lực đẩy nổi
  lực nâng
  nổi
  sức nổi

  Địa chất

  sự nổi, sức nổi, tính tuyển nổi, khả năng tuyển nổi

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X