• /¸ilæs´tisiti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính co giãn ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng)), tính đàn hồi; tính mềm dẻo
  Tính nhún nhẩy
  Tính bồng bột, tính bốc đồng
  Tính dễ tự tha thứ (lương tâm)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đàn hồi [tính đàn hồi]

  Cơ - Điện tử

  Tính đàn hồi, độ đàn hồi

  Toán & tin

  độ co giãn
  elasticity of substitution
  độ co giãn thay thế

  Kỹ thuật chung

  đàn tính
  độ đàn hồi
  sự đàn hồi

  Kinh tế

  độ co giãn
  elasticity of demand
  độ co giãn của cầu
  elasticity of demand end supply
  độ co giãn của cầu và của cung
  elasticity of production
  độ co giãn của sản xuất
  elasticity of supply
  độ co giãn của cung
  elasticity of technical substitution
  độ co giãn của thay thế kỹ thuật
  income elasticity of demand
  độ co giãn của cầu theo thu nhập
  income elasticity of demand
  độ co giãn của mức cầu theo thu nhập
  income elasticity of imports
  độ co giãn của nhập khẩu theo thu nhập

  Địa chất

  tính đàn hồi, độ đàn hồi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X