• /´bjuərə¸kræt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Quan lại, công chức
  Người quan liêu

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  viên chức bàn giấy (chuyên câu nệ nguyên tắc)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X