• /əd´mini¸streitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người quản lý
  Người cầm quyền hành chính, người cầm quyền cai trị
  (pháp lý) người quản lý tài sản (cho vị thành niên hoặc người đã chết)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  người quản trị

  Giải thích VN: Quản trị viên là người có quyền hạn cao nhất trên một máy chủ ( server) hay mạng. Trong trường hợp này chúng ta không nói đến nghề " Quản trị viên" mà nói đến trương mục " Administrator" thật sự có trên mạng. Trong môi trường Netware và Windows NT, người trở thành quản trị viên là người cài đặt máy chủ đầu tiên trên mạng và chỉ định mật mã cho trương mục Administrator. Sau đó người này sẽ điều khiển quyền truy cập tới tất cả tài nguyên và thông tin trên hệ thống.

  DBA (databaseadministrator)
  người quản trị dữ liệu
  network administrator
  người quản trị mạng
  system administrator
  người quản trị hệ thống
  nhân viên quản lý
  quản trị viên

  Giải thích VN: Quản trị viên là người có quyền hạn cao nhất trên một máy chủ ( server) hay mạng. Trong trường hợp này chúng ta không nói đến nghề " Quản trị viên" mà nói đến trương mục " Administrator" thật sự có trên mạng. Trong môi trường Netware và Windows NT, người trở thành quản trị viên là người cài đặt máy chủ đầu tiên trên mạng và chỉ định mật mã cho trương mục Administrator. Sau đó người này sẽ điều khiển quyền truy cập tới tất cả tài nguyên và thông tin trên hệ thống.

  system administrator
  quản trị viên hệ thống

  Xây dựng

  nhà quản lý

  Kinh tế

  giám đốc
  nhân viên chủ quản
  quản trị viên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X