• /´bai¸prɔdəkt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sản phẩm phụ, phó phẩm

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  sản phẩm phụ
  by-product coke
  cốc sản phẩm phụ
  chlorinated by-product
  sản phẩm phụ clo hóa

  Địa chất

  sản phẩm phụ

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X