• /hæk/

  Thông dụng

  Danh từ

  Búa, rìu; cuốc chim (của công nhân mỏ)
  Vết toác; vết thương do bị đá vào ống chân (đá bóng)

  Ngoại động từ

  Đốn, đẽo, chém, chặt mạnh
  (thể dục,thể thao) đá vào ống chân (ai)

  Nội động từ

  Chém, chặt mạnh
  to hack at something
  chặt mạnh cái gì
  Ho khan

  Danh từ

  Ngựa cho thuê
  Ngựa ốm, ngựa tồi
  Ngựa thường (để cưỡi; không phải ngựa thi)
  Người làm thuê những công việc nặng nhọc; người viết văn thuê
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) xe ngựa cho thuê
  ( định ngữ) làm thuê, làm mướn
  a hack writer
  người viết văn thuê
  a hack killer
  kẻ giết mướn
  Xe tắc xi

  Ngoại động từ

  Thuê (ngựa)
  Cưỡi (ngựa)

  Nội động từ

  Cưỡi ngựa (đi thong dong)
  Dùng ngựa thuê
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đánh xe ngựa thuê
  Lấy dữ liệu máy điện toán mà không được phép
  Lái xe tắc xi

  Danh từ

  Máng đựng thịt (cho chim ó, diều hâu)
  Giá phơi gạch

  hình thái từ


  Chuyên ngành

  Xây dựng

  giá phơi gạch

  Tin học

  xâm nhập

  Kỹ thuật chung

  búa
  cuốc
  cuốc chim
  ngựa cho thuê
  đẽo đá
  quốc chim
  vết khắc

  Kinh tế

  giá phơi cá

  Địa chất

  cuốc chim

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X