• /,kæli'fæk∫n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự làm ấm, sự làm ra sức nóng

  Chuyên ngành

  Điện lạnh

  hiện tượng xèo
  sự xèo

  Kỹ thuật chung

  sự làm ấm

  Giải thích EN: The process of warming or the state of being warmed. Giải thích VN: Qúa trình làm ấm lên hoặc trạng thái ấm.

  sự làm nóng

  Kinh tế

  sự làm ấm
  sự làm ra sức nóng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X