• (đổi hướng từ Candles)
  /'kændl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cây nến

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nến

  Giải thích VN: Đơn vị đo độ sáng của đèn hoặc các nguồn phát sáng.

  Kinh tế

  soi (trứng)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  rushlight , torch , bougie , dip , bayberry , chandelle , cierge , light , pl. chandlery , roman , serge , stick , tallow , taper , wax

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X