• /tɔ:tʃ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đuốc; ngọn đuốc
  (nghĩa bóng) ngọn đuốc, nguồn cảm hứng
  the torch of liberty
  ngọn đuốc tự do
  Đèn pin (như) flash-light
  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) như blowlamp
  to carry a (the) torch for
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (nghĩa bóng) mê (ai), yêu (ai)
  to hand on the torch
  truyền lại kiến thức

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Mỏ hàn, đèn hàn, đèn xì, ngọn đuốc

  Cơ khí & công trình

  mỏ hàn gió đá

  Xây dựng

  chèn vữa (trong xây đá)
  đèn tay

  Điện

  ngọn đèn hàn

  Kỹ thuật chung

  ngọn đuốc
  đập mỏ hàn
  đê mỏ hàn
  đèn hàn

  Giải thích EN: A lamplike gas burner producing a hot flame that is used to braze, cut, or weld.

  Giải thích VN: Là lọai đèn đốt bằng gaz tạo ngọn lửa sử dụng để hàn cắt.

  đèn pin
  đèn xì
  đuốc ngọn lửa
  đuốc
  lighting-off torch
  đuốc thắp đèn
  low-pressure torch
  đuốc áp suất thấp
  spray torch
  đuốc phun nhiệt
  torch-light
  ánh sáng đuốc
  welding torch
  đuốc hàn
  mỏ cắt
  mỏ đèn xì
  mỏ đốt
  mỏ hàn
  mỏ hàn hơi

  Kinh tế

  đánh bắt dưới ánh đuốc
  đèn xì
  đuốc

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  enkindle , fire , ignite , kindle

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X