• /wæks/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sáp ong (chất mềm, dính, màu vàng do ong sản sinh ra để làm tổ) (như) beeswax
  Sáp, chất sáp (sáp ong đã được tẩy trắng và lọc để làm nến, để nặn...)
  vegetable wax
  sáp thực vật
  Bất kỳ chất nào mềm, dính hoặc nhờn, dễ chảy (có được từ dầu lửa) dùng để làm nến, xi...
  sealing wax
  xi gắn
  wax polish
  xi bằng sáp
  Ráy tai (chất màu vàng giống (như) sáp, tiết ra ở trong tai)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) đĩa hát
  like wax in someone's hands
  bị ai sai khiến, cho tròn được tròn bắt méo phải méo

  Ngoại động từ

  Nói hoặc viết 1 cách chắc chắn
  Đánh bóng bằng sáp; bôi sáp, bọc sáp, vuốt sáp, phủ sáp lên
  to wax a table
  đánh bóng bàn bằng sáp
  to wax a thread
  vuốt sáp một sợi chỉ
  Tẩy lông

  Danh từ

  (thông tục) cơn giận
  to be in a wax
  đang nổi giận
  to get in a wax
  nổi giận
  to put someone in a wax
  làm cho ai nổi giận

  Nội động từ

  Tròn dần, bớt khuyết (mặt trăng)
  the moon waxes and wanes
  mặt trăng khi tròn khi khuyết
  Tăng trưởng
  (từ cổ,nghĩa cổ) trở nên, trở thành
  to wax merry
  trở nên vui vẻ
  to wax indignant
  nổi cơn phẫn nộ
  wax and wane
  thịnh suy

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sáp, prafin

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Sáp, parafin

  Hóa học & vật liệu

  chất sáp
  sáp ong

  Giải thích EN: 1. a solid, yellowish substance secreted by bees for use in building the honeycomb; it is composed of esters, cerotic acid, and hydrocarbon and is easily molded when warm. Also, BEESWAX. 2. any of a wide variety of similar substances, including paraffin, cerumen, spermaceti, and vegetable wax; used for coatings, candles, and polishes.

  Giải thích VN: 1.Hợp chất rắn màu vàng, tiết ra từ ong để xây tổ các tổ.Nó bao gồm Este, axit xêrotic và hydrocacbon, nó cũng dễ dàng đúc lại khi nhiệt độ ấm. 2.Một loạt các hợp chất tương bao gồm Parafin, xerumen, dầu cá và sáp thực vật sử dụng làm lớp phủ ngoài, nến và xi đánh bóng.

  Y học

  sáp, nền

  Điện

  tẩm sáp

  Kỹ thuật chung

  bôi sáp

  Giải thích EN: To apply or use such materials.

  Giải thích VN: Sự sử dụng những vật liệu như vậy.

  nến

  Giải thích VN: Một loại axit hữu cơ có nhiệt độ đông đặc thấp.

  làm bóng bằng sáp
  parafin
  sáp

  Giải thích VN: Là loại sáp bôi lên thân xe có chức năng bảo vệ, làm bóng lớp sơn và ngăn bụi bám vào xe.

  sáp (từ dầu mỏ)

  Kinh tế

  parafin
  sáp ong

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  shrink

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X