• /´kæniη/

  Kỹ thuật chung

  đóng hộp
  oil canning
  sự đóng hộp dầu
  lọ bảo quản
  sự bảo quản
  rót vào thùng

  Kinh tế

  đồ hộp
  đóng hộp
  canning equipment
  thiết bị đóng hộp
  meat canning line
  băng chuyền sản xuất thịt đóng hộp
  sự bảo quản
  aseptic canning
  sự bảo quản vô trùng
  canning-ripe
  giai đoạn chín tới của sự bảo quản
  sự sản xuất đồ hộp
  thùng bảo quản

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X