• Kinh tế

  cho vay tiền mặt
  số dư quỹ
  số dư tiền mặt
  daily cash balance book
  sổ nhật ký số dư tiền mặt
  desired cash balance
  số dư tiền mặt mong muốn
  minimum cash balance
  số dư tiền mặt tối thiểu
  real cash balance
  số dư tiền mặt thực tế
  tiền mặt tồn quỹ
  tồn quỹ
  ứng trước tiền mặt

  Xây dựng

  tồn quỹ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X