• /´selju¸lous/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hoá học) xenluloza

  Chuyên ngành

  Y học

  một chất carbonhydrate gồm các đơn vị đường glucose kết hợp

  Kinh tế

  chất xơ
  xenluloza
  alkali cellulose
  xenluloza kiềm
  hydrated cellulose
  xenluloza hiđrat

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X