• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hoá học) chất kiềm
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đất muối
  (thương nghiệp) xút bồ tạt, chất kiềm
  ( định ngữ) có chất kiềm
  alkali earth
  đất kiềm

  Y học

  chất kiềm, kiềm

  Điện

  có tính kiềm
  kiềm tính

  Kỹ thuật chung

  kiềm
  acid and alkali resistant mortar
  vữa chịu được axit và kiềm
  alkali albumin
  anbumin kiềm
  alkali earth
  đất kiềm
  alkali liquor
  dung dịch kiềm
  alkali metal
  kim loại kiềm
  alkali reaction
  phản ứng kiềm
  alkali reserve
  dự trữ kiềm
  alkali resistance
  độ chịu kiềm
  alkali resistance
  tính chịu được chất kiềm
  alkali resistance
  tính chịu kiềm
  alkali rock
  đá kiềm
  alkali strength
  độ kiềm
  alkali strength
  nồng độ kiềm
  alkali test
  phép thử (bằng) kiềm
  alkali treating
  sự xử lý bằng kiềm
  alkali wash
  sự rửa bằng kiềm
  alkali wash
  sự xử lý bằng kiềm
  alkali-aggregate reaction
  phản ứng kiềm-cốt liệu
  alkali-earth metal
  kim loại kiềm-thổ
  alkali-granite
  granit kiềm
  alkali-proof
  chịu được chất kiềm
  alkali-resistant lining
  lớp ốp chịu kiềm
  alkali-resistant paint
  sơn chịu được chất kiềm
  alkali-resisting paint
  sơn chống kiềm
  alkali-silica reaction
  phản ứng kiềm-silicat
  alkali-silica reactivity test
  thí nghiệm phản ứng kiềm-silic
  caustic alkali
  kiềm ăn da
  earth alkali
  kiềm thổ
  free alkali
  kiềm tự do
  reclamation of saline-alkali soils
  sự cải tạo đất kiềm mặn
  reclamation of saline-alkali soils
  sự xử lý đất kiềm mặn
  đất muối

  Kinh tế

  chất kiềm

  Nguồn khác

  • alkali : Corporateinformation

  Xây dựng

  kiềm

  Địa chất

  chất kiềm

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X