• /´haidreitid/

  Xây dựng

  hidrat hóa
  hiđrát hóa
  hydrated compound
  hợp chất hiđrát hóa
  hydrated lime
  vôi hiđrat hóa
  hydrated natural aggregate
  sỏi đá thiên nhiên hiđrat hóa
  hydrated sulfate of lime
  vôi hiđrát hóa
  semi-hydrated plaster
  thạch cao nửa hiđrat hóa
  thủy hóa
  hydrated lime
  vôi thủy hóa

  Kỹ thuật chung

  đã thủy hóa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X