• /´senti¸greid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Chia trăm độ, bách phân

  Chuyên ngành

  Vật lý

  bách phân

  Kỹ thuật chung

  độ bách phân
  about sixty degree centigrade
  khoảng 60 độ bách phân
  absolute centigrade temperature scale
  thanh nhiệt độ bách phân tuyệt đối
  celsius [centigrade] temperature scale
  thang nhiệt độ bách phân
  centigrade scale
  thang nhiệt độ bách phân
  centigrade temperature
  nhiệt độ bách phân
  centigrade temperature scale
  thang nhiệt độ bách phân
  độ Celsius
  Celsius [centigrade] temperature scale
  thang nhiệt độ Celsius
  centigrade scale
  thang nhiệt độ Celsius
  centigrade temperature scale
  thanh nhiệt độ Celsius

  Kinh tế

  bách phân
  chia thành trăm độ
  thuộc về độ bách phân

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X