• Đo lường & điều khiển

    trọng tâm đường tiệm cận

    Giải thích EN: The point in a root-locus diagram where asymptotes intersect. Giải thích VN: Một điểm trên đồ thị quỹ tích gốc cắt đường tiệm cận.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X