• /weər/

  Thông dụng

  Phó từ

  Đâu, ở đâu, ở nơi nào, ở chỗ nào, ở phía nào, ở mặt nào
  where are you going?
  anh đi đâu đấy?
  where are my gloves?
  đôi găng của tôi đâu?
  where am I wrong?
  tôi sai ở chỗ nào?
  I know where he is
  tôi biết hắn ta ở đâu
  Như thế nào, ra làm sao
  where will you be if you fail?
  nếu anh thất bại thì rồi anh sẽ ra làm sao?

  Đại từ

  Đâu, từ đâu; ở đâu
  where do you come from?
  anh từ đâu đến?
  where are you going to?
  anh đi đâu?
  Nơi (mà), chỗ (mà), điểm (mà)
  the house where I was born
  căn nhà nơi (mà) tôi sinh ra

  Danh từ

  Nơi chốn, địa điểm
  I must have the wheres and whens
  tôi cần có đầy đủ chi tiết về địa điểm và thời gian


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X