• /¸intə´sekt/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Phân cắt
  the garden is intersected by several gravelly alleys
  khu vườn được phân cắt bởi nhiều lối đi rải sỏi

  Nội động từ

  Cắt nhau, giao nhau
  those two curves intersect at I
  hai đường cong ấy cắt nhau (giao nhau) tại I

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  nhân lôgic
  giao (nhau)
  phép giao

  Giải thích VN: Là sự tích hợp theo thuật toán Topo của hai tập hợp dữ liệu không gian, giữ lại những thuộc tính chung của các tập hợp đầu vào. Xem thêm identity (phép đồng nhất) và union (phép hợp).

  Xây dựng

  cắt qua

  Kỹ thuật chung

  cắt
  hội
  gặp nhau
  giao nhau
  sự gặp nhau

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X