• /¸seri´breiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự hoạt động của não; sự suy nghĩ
  unconscious cerebration
  sự hoạt động không có ý thức của não

  Chuyên ngành

  Y học

  hoạt động của não

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X