• /,spekju'leiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự suy xét, sự nghiên cứu
  Sự suy đoán
  Sự đầu cơ, sự tích trữ; hoạt động đầu cơ, tích trữ
  to buy something as a speculation
  mua tích trữ vật gì
  (đánh bài) trò chơi mua bán
  Quan hệ buôn bán kinh doanh.. trong sự đầu cơ
  to buy many shares as a speculation
  mua nhiều cổ phần để đầu cơ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (toán kinh tế ) sự đầu cơ

  Kinh tế

  đầu cơ
  đầu cơ chứng khoán
  sự đầu cơ chứng khoán

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X