• /eks¸kɔdʒi´teiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự nghĩ ra, sự nặn ra (kế hoạch...), sự bày ra (mưu mô...)
  Điều (kế hoạch...) nghĩ ra, điều (kế hoạch...) nặn ra, điều (mưu mô...) bày ra

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X