• Thông dụng

  Danh từ

  (vật lý), (hoá học) phản ứng dây chuyền

  Chuyên ngành

  Y học

  phản ứng chuỗi

  Kỹ thuật chung

  phản ứng dây chuyền
  branched chain reaction
  phản ứng dây chuyền phân nhánh

  Kinh tế

  phản ứng dây chuyền
  chain-reaction bankruptcies
  phá sản theo phản ứng dây chuyền

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X