• BrE /'krɪstʃən/
  NAmE /'krɪstʃən/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) đạo Cơ-đốc; tin vào Cơ-đốc
  (thuộc) thánh
  Christian Era
  Kỷ nguyên Thiên chúa
  Christian Science
  Quan niệm về sự hồi phục sức khoẻ nhờ đức tin vào Thiên chúa
  Christian scientist
  người ủng hộ quan niệm nói trên
  (thuộc) người văn minh
  Christian burial
  lễ chôn cất theo đúng thủ tục của nhà thờ
  Christian name
  tên thánh

  Danh từ

  Người theo đạo Cơ-đốc
  Người văn minh (đối với người dã man (như) thú vật)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X