• /'saiəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Khoa học
  man of science
  nhà khoa học
  Khoa học tự nhiên
  Hệ thống kiến thức
  Sự nghiên cứu khoa học; ngành khoa học
  the science of optics
  ngành quang học
  Kỹ thuật cao
  (từ cổ,nghĩa cổ) trí thức, kiến thức

  Cấu trúc từ

  the dismal science
  khoa kinh tế chính trị

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  khoa học

  Xây dựng

  khoa học

  Cơ - Điện tử

  Lý thuyết, khoa học, luậnthuyết

  Kỹ thuật chung

  khoa học
  American Association for the Advancement of Science (AAAS)
  Hiệp hội xúc tiến khoa học Hoa Kỳ
  American Society for Information Science (ASIS)
  Hội khoa học thông tin Mỹ
  applied science
  khoa học ứng dụng
  archive science
  khoa học lưu trữ
  computer science
  khoa học máy tính
  computer science
  khoa học thông tin
  computer science
  khoa học tính
  computer science
  khoa học về máy tính
  Computer Science Network (CSNET)
  mạng khoa học máy tính
  doctor (ofscience)
  tiến sĩ khoa học
  Earth Science Information Centre (USGS) (ESIC)
  Trung tâm Thông tin Khoa học trái đất (USGS)
  EC support for Science and Technology for Regional Innovation and Development in Europe (STRIDE)
  EC trợ giúp cho khoa học và công nghệ cho việc đổi mới và phát triển khu vực ở châu Âu
  Engineering and Physical Science Research Council (EPSRC)
  hội đồng nghiên cứu khoa học vật lý và kỹ thuật
  Environmental Science and Technology (ES&T)
  khoa học và công nghệ môi trường
  experimental science
  khoa học thực nghiệm
  food science
  khoa học về thực phẩm
  Foundations of Computer Science (FOCS)
  các nền tảng của khoa học máy tính
  ICSI (InternationalComputer Science Institute)
  viện khoa học máy tính quốc tế
  information centre, center for science and technology
  trung tâm thông tin khoa học và công nghệ
  information science
  khoa học máy tính
  information science
  khoa học thông tin
  Institute for Computer Science and Technology (ICST)
  Học viện Khoa học và Công nghệ máy tính
  Inter-Agency Consultative Group for Space Science (IACG)
  nhóm tư vấn liên cơ quan về khoa học vũ trụ
  International Computer Science Institute (ICSI)
  viện khoa học máy tính quốc tế
  kung-fu science
  khoa học kiếm hiệp
  Logic In Computer Science (LICS)
  lôgic trong khoa học máy tính
  management science
  khoa học quản lí
  management science
  khoa học quản lý
  NASA Science Internet (NSI)
  Internet khoa học của NASA
  National Science Foundation (NSF)
  Quỹ Khoa học quốc gia (của Chính phủ Mỹ để cấp vốn nghiên cứu khoa học)
  National Science Foundation NET (NSFNET)
  Mạng của Quỹ khoa học quốc gia
  natural science
  khoa học tự nhiên
  NFS (NationalScience Foundation And NSFNET)
  Tổ chức khoa học Quốc gia và mạng NSFNET
  pure science
  khoa học thuần túy
  Quantum Electronics and Laser Science (QELS)
  điện tử học lượng tử và khoa học laze
  range of a science
  phạm vi khoa học
  Science Advisory Group (SAG)
  nhóm cố vấn khoa học
  science and technology department
  phòng (ban) khoa học công nghệ
  science fiction
  truyện khoa học viễn tưởng
  science laboratory
  phòng thí nghiệm khoa học
  science of physics
  khoa học vật lý
  Science Operations Centers (SOC)
  các trung tâm hoạt động khoa học
  soil science
  khoa học về đất
  technology applied science
  khoa học ứng dụng côngnghệ

  Kinh tế

  học thuật

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  art

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X