• Thông dụng

  Danh từ

  (sinh vật học) nhiễm sắc thể

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  thể nhiễm sắc

  Y học

  nhiễm sắc thể
  chromosome arm
  nhánh nhiễm sắc thể
  chromosome bridge
  cầu nhiễm sắc thể
  chromosome disjunction
  sự phân tách nhiễm sắc thể
  chromosome map
  bản đồ nhiễm sắc thể
  chromosome movement
  sự chuyển động của nhiễm sắc thể
  chromosome number
  số nhiễm sắc thể
  chromosome translocation
  chuyển đoạn nhiễm sắc thể
  circular chromosome
  nhiễm sắc thể mạch vòng
  compound chromosome
  nhiễm sắc thể phức tạp
  X chromosome
  nhiễm sắc thể X
  Y chromosome
  nhiễm sắc thể Y

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X