• /dis´dʒʌηkʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự làm rời ra, sự tách rời ra, sự phân cách ra
  (điện học) sự ngắt mạch

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự chia cắt

  Toán & tin

  phép tuyến
  exclusive disjunction
  phép tuyển loại
  exclusive disjunction
  phép tuyển loại trừ
  inclusive disjunction
  phép tuyển bao hàm
  inclusive disjunction
  phép tuyển không loại
  phép tuyển
  exclusive disjunction
  phép tuyển loại
  exclusive disjunction
  phép tuyển loại trừ
  inclusive disjunction
  phép tuyển bao hàm
  inclusive disjunction
  phép tuyển không loại

  Điện lạnh

  sự cắt (mạch)
  sự đứt (mạch)
  toán tử hoặc

  Kỹ thuật chung

  ngắt (mạch)
  disjunction lattice
  mạng ngắt mạch
  ngắt mạch
  disjunction lattice
  mạng ngắt mạch
  sự ngắt (mạch)
  sự phân tách
  altunative disjunction
  sự phân tách xen kẽ
  chromosome disjunction
  sự phân tách nhiễm sắc thể
  sự tách rời
  tháo rời
  tách rời
  disjunction lattice
  mạng tách rời

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X