• Thông dụng

  Thành Ngữ

  cock-and-bull story
  chuyện bịa đặt, chuyện vẽ vời

  Xem thêm cock

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X