• /['fikSn]/

  Thông dụng

  Danh từ

  Điều hư cấu, điều tưởng tượng
  Tiểu thuyết
  work of fiction
  tiểu thuyết


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X