• /teil/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chuyện kể, truyện (nhất là truyện tưởng tượng)
  tales of adventure
  truyện phiêu lưu mạo hiểm
  Chuyện tào lao, chuyện bịa đặt, chuyện nói xấu
  (từ cổ,nghĩa cổ) số lượng
  to tell tales
  mách lẻo
  that tells its own tale
  điều ấy đã rõ rồi, miễn phê bình
  twice-told tale
  chuyện cũ rích
  I want to tell my own tale
  tôi muốn nói lên quan điểm của tôi về vấn đề đó

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tan (đá phiến tan)

  Kinh tế

  con số
  số con
  sổ con
  số cái
  số cái (để chỉ về số lượng gia súc)
  sổ cái (để chỉ về số lượng gia súc)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X