• /´kɔkl/

  Thông dụng

  Danh từ

  (động vật học) sò
  Vỏ sò ( (cũng) cockle shell)
  Xuồng nhỏ ( (cũng) cockle boat; cockle shell)
  to warm the cockles of someone's heart

  Xem heart

  Danh từ

  Lò sưởi
  Nếp xoắn, nếp cuộn
  Vết nhăn

  Động từ

  Cuộn lại, xoắn lại, quăn lại
  Vò nhàu

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  ruột
  vết đen trên da cừu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X