• /'riηkl/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thông tục) ngón; lời mách nước
  to put somebody up to a wrinkle
  mách nước cho ai
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) hàng mới; mốt mới
  the latest wrinkle
  hàng mới nhất; mốt mới nhất, kiểu mới nhất

  Danh từ

  Vết nhăn, nếp nhăn (nhất là ở trên mặt do tuổi tác mà có)
  Nếp, nếp gấp nhỏ, nếp nhô lên ở một mảnh vật liệu (giấy, vải..)
  (thông tục) lời mách nước, lời khuyên, lời gợi ý có ích, lời đề xuất có ích
  Gợn sóng (trên mặt nước)
  (địa lý,địa chất) nếp gấp

  Ngoại động từ

  Làm nhăn, làm cho hình thành nếp nhăn (da)
  too much sun-bathing will wrinkle your skin
  tắm nắng quá nhiều sẽ làm cho da cô bị nhăn
  Cau (mày..)
  to wrinkle one's brow
  cau mày
  Làm nhàu (quần áo..)
  to wrinkle a dress
  làm nhàu cái áo

  Nội động từ

  Nhăn, hình thành nếp nhăn (da)
  to wrinkle up one's forehead
  trán nhăn
  Nhàu (quần áo)

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nếp gợn
  nếp nhăn
  chill wrinkle
  nếp nhăn do tôi
  nếp uốn
  làm nhăn
  gợn sóng
  vết nhăn

  Kinh tế

  trát

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  smoothness

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X