• /kou´ə:siv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Buộc, ép buộc, cưỡng bức
  coercive methods
  phương pháp cưỡng bức
  (vật lý) kháng từ
  coercive force
  sức kháng từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) kháng từ; cỡng bức

  Kỹ thuật chung

  cưỡng bức

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  violent

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X